Biasanya setelah ayam potong tidak produktif lagi, maka untuk mengurangi pengeluaran, ayam tersebut akan dijual menjadi ayam pedaging, atau akan disembelih untuk diambil dagingnya. Biasanya,

Read More